Etusivu

Full 1
Vapaa-aika
Sähköä sin­nekkin mis­sä sitä ei ole muuten tarjolla
Full 1
Full 1 — copy
Koti- ja asuinkiinteistöt
Lämmitys‑, jäähdytys‑, ja Aurinkoen­er­gia­ratkaisut avaimet käteen — toimitettuna.
Full 1 - copy
Full 1 — copy — copy
Toimisto‑, liike‑, ja
pienet tuon­tan­toti­lat
Läm­pöä ja viileyt­tä
ener­giate­hokkaasti eri­laisi­in tiloihin
Full 1 - copy - copy
previous arrow
next arrow
Shadow

Tuotteemme

Maalämpö

Maaläm­pöpump­pu on käyt­tökus­tan­nuk­sil­taan edulli­nen läm­mi­tys­vai­h­toe­hto. Maaläm­pöpump­pu tuot­taa käyt­täjälleen huo­le­ton­ta, tur­val­lista ja edullista lämpöä.

Ilmavesilämpöpumput

Ilmavesiläm­pöpumpul­la tuote­taan koko kiin­teistön läm­mi­ty­sen­er­gia sekä läm­min käyt­tövesi. Näin ollen voit sanoa hyvästit van­hoille ener­giaa ja ympäristöä kulut­taville öljy- ja sähkölämmitysjärjestelmille.

Aurinkosähkö

Olemme Pirkan­maalainen aurinkosähkön expert­ti. Meiltä saat hyvin pienet ja erit­täin suuret aurinko­jär­jestelmät avaimet käteen asen­net­tuina tai tarvikkeina – tarpeesi mukaan.

Ilmalämpö

Meiltä löy­dätte kat­ta­van valikoiman ilmaläm­pöpump­pu­jen ener­giate­hokkai­ta huip­pumerkke­jä niin läm­mi­tyk­seen kuin viilennykseen.

Talomat kodinohjausjärjestelmä

Talo­mat on täysin koti­mainen taloau­tomaa­tio­jär­jestelmä, jon­ka avul­la kotisi ener­giate­hokku­us, asum­is­mukavu­us ja tur­val­lisu­us nou­se­vat uudelle tasolle.

Sähköasennukset

Me huole­hdimme suun­nit­telus­ta toteu­tuk­seen niin pienet kuin isot sähkö­työt tarpei­desi mukaan — vankalla ammattitaidolla.

Tarjouksemme

Viimeisimmät uutiset

TÖIHIN MEILLE

Haemme kas­vavaan joukkoomme ilmaläm­pöpump­puasen­ta­jaa vak­i­tuiseen työ­suh­teeseen. Vaa­timuk­se­na on asi­aan kuu­lu­vat kylmäainelu­vat. Toim­intaym­päristömme on Pirkan­maa ja toimip­is­teemme sijait­see Rusthollinkadul­la Tam­pereel­la. Jos olet reipas, huolelli­nen, oma-aloit­teinen ja hyväl­lä asen­teel­la varustet­tu huip­puam­mat­ti­lainen ota yhteyt­tä! p. 0400 802 533

Energiafiksusta Hankintaturvaliike

Energiafiksu.fi on liit­tynyt alku­vuodes­ta 2021 Scanof­f­i­cen valio­joukkoon ja on nyt Han­k­in­tatur­vali­ik­keesi Pirkan­maal­la. Han­k­in­tatur­vali­ik­keet ovat läm­pöpump­pu­jen asen­nuk­seen erikois­tunei­ta yri­tyk­siä, joil­la on use­am­man vuo­den koke­mus yhteistyöstä Scanof­fice Oy:n kanssa. Han­k­in­tatur­vali­ike huole­htii läm­pöpumpun asen­nuk­ses­ta ja käyt­töopas­tuk­ses­ta sekä hoitaa huol­lot, taku­u­tarkas­tuk­set ja mah­dol­liset vikatilanteet. 

SÄÄSTÄ ENERGIAA-päivä Ti 17.3. klo 11–18

Oli kyse sit­ten lisäläm­mön tai jäähdy­tyk­sen tarpeesta tai asun­non koko läm­mi­­­tys- ja käyt­tövesi­jär­jestelmän uud­is­tamis­es­ta tai aurinkoen­er­gias­ta — Saat sen meiltä juuri oikein mitoitet­tuna.   Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia. Tervetuloa!

Energiafiksu

Rusthollinkatu 5 / 33610 Tampere
050 360 3000