Rahoitus

Hoida hankintasi vaivatta OP:n rahoituksella.

Laske itselle­si sopi­va kuukausierä laskuril­la ja täytä hake­mus helposti.

 

  • Rahoi­tus 1 000–50 000 €.
  • Jous­ta­va takaisinmaksuaika.
  • Edulli­nen korko OP-prime + 6,95%*.
  • Lasku­tus­palkkio 7 €/kk.
  • Luo­ton perus­tamis­mak­su 50 €.
  • Voit mak­saa koko luo­ton ker­ral­la pois ilman lisäkuluja.
  • Rahoituk­sen korot verovähen­nyskelpoisia asun­to­lainan tapaan,
    kun rahoite­taan oman vak­i­tuisen asun­non perusparannusta.

 

Rahoi­tus on ker­talu­ot­to, jon­ka todel­li­nen vuosiko­rko 10 000 euron luo­tolle on 9,16 %, kun luo­ton korko on OP-prime + 6,95%, (7,20 % 08/20),
perus­tamis­mak­su 50 euroa ja lasku­tus­palkkio 7 €/kk. Arvioitu luo­ton kokon­aiskus­tan­nus on 13 108,83 €. Laskel­ma on tehty olet­taen, että luot­to on
nos­tet­tu kokon­aan, luo­ton korko sekä mak­sut ja palkkiot pysyvät samana koko luot­toa­jan ja luot­to mak­se­taan takaisin 170 € minimilyhennyksin
(1,7 % luo­ton määrästä) kuukau­den välein, jol­loin luot­toai­ka on 77 kk. Luo­ton myön­tää OP Yri­tys­pank­ki Oyj, Geb­hardinaukio 1, 00510 Helsinki.

 

Hae rahoi­tus­ta

Lue lisää rahoituksesta