Vapaa-aika

Vapaa-aika

 

Voidak­sesi naut­tia mökkeilystä täysin siemauksin, tar­joamme mökkei­hin ja pienem­pi­in asun­toi­hin kus­tan­nuste­hokkai­ta ja myös etäo­h­jat­tavia ener­gia­ratkaisu­ja joil­la mm. läm­mität, valaiset sekä tur­vaat mökkisi tai asun­tosi myös pois­sa ollessasi.

Suomes­sa on kym­meniä tuhan­sia vapaa-ajan asun­to­ja, jois­sa ei ole sähköli­it­tymää. Ratkaisul­lamme voidaan mökille tuo­da sähköis­te­tyn mökin mukavu­udet ja tur­val­lisu­us ilman kiin­teää sähköli­it­tymää ja mikä paras­ta kus­tan­nuste­hokkaasti, ympäristöys­täväl­lis­es­ti ja helposti.

Pieni­in sähköt­tömi­in kiin­teistöi­hin tar­jot­ta­vat ratkaisut ovat ns. Off-Grid (irti verkos­ta) ratkaisu­ja, jot­ka on räätälöi­ty juuri kyseiseen tarkoituk­seen parhait­en sovel­tuvista kom­po­nen­teista ja lisä­varusteista. Lisäk­si meil­lä on mm. valikoima täl­laisi­in kiin­teistöi­hin sovel­tuvia kodinkonei­ta kuten mata­la­jän­nit­teel­lä (12v) toimivia jääkaappeja.

Näin voit naut­tia mökkeilystä täysin siemauksin ja keskit­tyä olennaiseen.

 

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!