Maalämpö

Maaläm­pöpump­pu on käyt­tökus­tan­nuk­sil­taan edulli­nen läm­mi­tys­vai­h­toe­hto. Maaläm­pöpump­pu tuot­taa käyt­täjälleen huo­le­ton­ta, tur­val­lista ja edullista lämpöä.