Tietoa meistä

Ener­giafik­su on Josira Oy:n kulut­ta­ja-asi­akkaille tarkoitet­tu myyn­tikana­va. Tuo­tamme kokon­ais­val­taisia ener­gia­ratkaisu­ja aina suun­nit­telus­ta kokon­aisuuk­sien asen­nuk­seen – vankalla ammat­ti­taidol­la ja avaimet käteen peri­aat­teel­la. Ener­giafik­sun show­room sijait­see Tam­pereen Tasanteella.

Yri­tyk­semme henkilökun­ta ja yhteistyöverkos­tomme koos­t­uu eri sähkö- ja raken­nusalan ammat­ti­lai­sista.  Olemme ilmaläm­pö- ja ilmavesiläm­pöpumpuis­sa Scanof­fice Oy:n viralli­nen jälleen­myyjä ja Han­k­in­tatur­vali­ik­keesi Pirkan­maal­la. Aurinko­jär­jestelmis­sä olemme GreenEn­er­gy Fin­land Oy:n (GEF) aurinkopartneri.

Han­k­in­tatur­vali­ik­keet ovat läm­pöpump­pu­jen asen­nuk­seen erikois­tunei­ta yri­tyk­siä, joil­la on use­am­man vuo­den koke­mus yhteistyöstä Scanof­fice Oy:n kanssa. Han­k­in­tatur­vali­ike huole­htii läm­pöpumpun asen­nuk­ses­ta ja käyt­töopas­tuk­ses­ta sekä hoitaa huol­lot, taku­u­tarkas­tuk­set ja mah­dol­liset vikatilanteet.

 

 

Oli kyse sitten lisälämmön tai jäähdytyksen tarpeesta tai asunnon koko lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän uudistamisesta tai aurinkoenergiasta — Saat sen meiltä juuri oikein mitoitettuna.