Gree Amber on sekä ympäristöys­tävälli­nen että erit­täin tehokas vai­h­toe­hto sekä läm­mi­tyk­seen että viilen­nyk­seen. Se toimii tehokkaasti ja korkeal­la hyö­ty­suh­teel­la jopa alle ‑30 asteen pakkases­sa. Säästät huo­mat­tavasti läm­mi­tyskus­tan­nuk­sis­sa. Myös luon­to kiit­tää, kos­ka uuden kylmäaineen kasvi­huonepäästöt ja ympäristö­vaiku­tus ovat noin kol­man­nek­sen van­haa kylmäainet­ta pienem­mät. Sisäyk­sikön kau­nis, valkoinen ja lasi­mainen pin­ta tekee siitä tyy­likkään huonekalun. Bonuk­se­na lait­teen käyn­tiääni on eri­tyisen hil­jainen: vain 22 dB(A).

Saat kaiken avaimet käteen ‑asen­net­tuna. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toi­tuskäyn­nin, jon­ka jäl­keen saat kiin­teän tar­jouk­sen koko paketista ja yllät­täviltä lisäkus­tan­nuk­sil­ta väl­tytään. Huip­pu ammat­ti­taitoiset asen­ta­jamme varmis­ta­vat lait­teen opti­maalisen hyö­dyn ja siistin viiden täh­den asen­nusjäl­jen, jos­ta olem­mekin saa­neet paljon kiitosta.

Mallinro: GREE Amber 35‑A/2/W — Wifillä

Läm­mi­tys: A+++ / SCOP 5.1 / 7.2 kW
Jäähdy­tys: A+++ / SEER 8.5 / 5.0 kW

Kokon­ais­paketin hin­ta rahoituk­sel­la alka­en 33€/kk.

Täys­takuu 2v. ja 5v. kom­pres­so­rille (1.1.2020 alkaen)

Lataa esite

Lataa käyt­töo­hje

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuilta