GREE Bora huoneil­ma­jäähdytin tuo raikkaan viiley­den nopeasti sinne, mis­sä tuskail­laan kuuman sisäil­man kanssa. Laite sovel­tuu sekä kotien että toimis­to­jen viilen­tämiseen. Lait­teis­ton tyy­likäs puh­taan­valkoinen sisäyk­sikkö istuu yhtä lail­la niin koti­in kuin toimis­toon. Hil­jaista ja huo­maam­a­ton­ta sisäyk­sikköä ohjaat help­pokäyt­töisel­lä kaukosää­timel­lä. Kehit­tynyt invert­teritekni­ik­ka mah­dol­lis­taa hyvän ener­giate­hokku­u­den ja hil­jaisen käyn­tiää­nen. Eri­no­mainen ener­giate­hokku­us takaa ener­giapi­hin viilennyksen.

Saat kaiken avaimet käteen ‑asen­net­tuna. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toi­tuskäyn­nin, jon­ka jäl­keen saat kiin­teän tar­jouk­sen koko paketista ja yllät­täviltä lisäkus­tan­nuk­sil­ta väl­tytään. Huip­pu ammat­ti­taitoiset asen­ta­jamme varmis­ta­vat lait­teen opti­maalisen hyö­dyn ja siistin viiden täh­den asen­nusjäl­jen, jos­ta olem­mekin saa­neet paljon kiitosta.

Mallinro: GREE Bora 35‑A/W — Wifillä

Jäähdy­tys: A++ / SEER 6.1 / 3.6 kW

Kokon­ais­paketin hin­ta rahoituk­sel­la alka­en 23€/kk.

Täys­takuu 2v. ja 5v. kom­pres­so­rille (1.1.2020 alkaen)

Lataa esite

Lataa käyt­töo­hje

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuilta