Uusi Mit­subishi Elec­tric MSZ-AP ‑ilmaläm­pöpump­pu on kom­pak­tin kokoinen, miel­lyt­tävän hil­jainen ja levit­tää läm­pöä tasais­es­ti. Tyy­likkään muo­toilun­sa ja kau­ni­in valkoisen värin­sä ansios­ta se sopii saumat­tomasti skan­d­i­naaviseen sis­us­tuk­seen. Säästät pait­si rahaa, myös luon­toa: Ener­giate­hokas Mit­subishi Elec­tric MSZ-AP ‑ilmaläm­pöpump­pu käyt­tää uut­ta, entistä ympäristöys­täväl­lisem­pää kylmäainet­ta. Uudet inno­vati­iviset lisäom­i­naisu­udet, kuten takka­toim­into, lisäävät lait­teen käyttömukavuutta.

Saat kaiken avaimet käteen ‑asen­net­tuna. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toi­tuskäyn­nin, jon­ka jäl­keen saat kiin­teän tar­jouk­sen koko paketista ja yllät­täviltä lisäkus­tan­nuk­sil­ta väl­tytään. Huip­pu ammat­ti­taitoiset asen­ta­jamme varmis­ta­vat lait­teen opti­maalisen hyö­dyn ja siistin viiden täh­den asen­nusjäl­jen, jos­ta olem­mekin saa­neet paljon kiitosta.

Mallinro: MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VGH — Wifillä

Läm­mi­tys: A++ / SCOP 4.7 / 4.1 kW
Jäähdy­tys: A+++ / SEER 8.6 / 3.4 kW

Kokon­ais­paketin hin­ta rahoituk­sel­la alka­en 34€/kk.

Täys­takuu 3v. ja 5v. kom­pres­so­rille. Scanof­fice taku­ue­hdot 2021

Lataa esite

Lataa käyt­töo­hje

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuilta