HR COOL on jäähdy­tyk­seen tarkoitet­tu ilmaläm­pöpump­pu. Se on per­in­teistä tal­vi­varustel­tua ilmaläm­pöpump­pua edullisem­pi ja sovel­tuu eri­tyis­es­ti ker­rostaloa­sun­to­jen viilen­tämiseen. Pienikokoinen HR COOL ‑ilman­jäähdytin on help­po sijoit­taa kaikki­in, myös matali­in, tiloi­hin, kuten esimerkik­si ikkunoiden ja ovien yläpuolelle. Tyy­likkäästi muo­toil­tu sisäyk­sikkö sulau­tuu hyvin sis­us­tuk­seen. Voit ohja­ta laitet­ta vaik­ka sohval­ta tai työ­tuo­lil­ta vai­vat­tomasti selkeäl­lä ja help­pokäyt­töisel­lä kaukosäätimellä.

Saat kaiken avaimet käteen ‑asen­net­tuna. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toi­tuskäyn­nin, jon­ka jäl­keen saat kiin­teän tar­jouk­sen koko paketista ja yllät­täviltä lisäkus­tan­nuk­sil­ta väl­tytään. Huip­pu ammat­ti­taitoiset asen­ta­jamme varmis­ta­vat lait­teen opti­maalisen hyö­dyn ja siistin viiden täh­den asen­nusjäl­jen, jos­ta olem­mekin saa­neet paljon kiitosta.

Mallinro: MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF

Jäähdy­tys: A++ / SEER 6.2 / 3.4 kW

Kokon­ais­paketin hin­ta rahoituk­sel­la alka­en 30€/kk.

Täys­takuu 2v. Scanof­fice taku­ue­hdot 2021

Lataa esite

Lataa käyt­töo­hje

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuilta