Ennen­näkemätön ilmaläm­pöpump­pu sin­ulle, joka arvo­stat korkeaa laat­ua. Uusi, yksi­tyisko­htia myöten viimeis­tel­ty Mit­subishi Elec­tric MSZ-LN ‑mallis­ar­ja on täyn­nä uuden­laisia omi­naisuuk­sia, jot­ka nos­ta­vat asumisen ja työsken­te­lyn tason Pre­mi­um-luokkaan. Täysin uusi muo­toilu, uusi ympäristöys­tävälli­nen kylmäaine sekä silmiä hivelevät värivi­imeis­te­lyt. Voit vali­ta neljästä upeas­ta väristä sin­ulle parhait­en sopi­van läm­pöpumpun, joka todis­te­tusti toimii Pohjoisen vaa­ti­vas­sa ilmas­tossa. Parhaan ener­giate­hokku­us­lu­okan ansios­ta säästät läm­mi­tyskus­tan­nuk­sis­sa. Use­at vakiona ole­vat lisä­varus­teet takaa­vat, että kodis­sasi on aina muka­va läm­pöti­la sekä puh­das ja raikas ilma.

Saat kaiken avaimet käteen ‑asen­net­tuna. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toi­tuskäyn­nin, jon­ka jäl­keen saat kiin­teän tar­jouk­sen koko paketista ja yllät­täviltä lisäkus­tan­nuk­sil­ta väl­tytään. Huip­pu ammat­ti­taitoiset asen­ta­jamme varmis­ta­vat lait­teen opti­maalisen hyö­dyn ja siistin viiden täh­den asen­nusjäl­jen, jos­ta olem­mekin saa­neet paljon kiitosta.

Mallinro: MSZ-LN35VG2W + MUZ-LN35VGHZ2, lumen­valkoinen — Wifillä

Läm­mi­tys: A+++ / SCOP 5.1 / 6.6 kW
Jäähdy­tys: A+++ / SEER 9.4 / 4.0 kW

Kokon­ais­paketin hin­ta rahoituk­sel­la alka­en 42€/kk.

Täys­takuu 3v. ja 5v. kom­pres­so­rille. Scanof­fice taku­ue­hdot 2021

Lataa esite

Lataa käyt­töo­hje

Lataa kaukosää­ti­men pikaohje

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuilta