Hin­ta sisältää perusasen­nuk­sen ilmaläm­pöpumpun asen­nuk­sen yhteydessä.

Saatavu­us: heti

 

Suojaa lämpöpumppusi ulkoyksikköä säällä kuin säällä

Tyy­likkäät läm­pöpumpun ulkoyk­sikön suo­jaka­tok­set suo­jaa­vat laitet­tasi ja piden­tävät sen käyt­töikää. Katos suo­jaa ulkoyk­sikön pin­taa sateen tuomil­ta epäpuh­tauk­sil­ta, ja kestää katol­ta putoa­van lumen ja jään kuor­man, sekä rajoit­taa esimerkik­si lehtien ja roskien pääsyä ulkoyksikköön.

  • Edulli­nen ja tyy­likäs vai­h­toe­hto ulkoyk­sikön suo­jaamisek­si sään vaikutuksilta
  • Valmis­tet­tu Suomessa
  • Mate­ri­aali pin­noitet­tu kattopelti
  • Tuotekood­it: fi301 (mus­ta / RAL 9005), fi302 (har­maa / RAL 7024), fi303 (ruskea / RAL 6022), fi304 (valkoinen / RAL 9010)
  • Yhteen­sopivu­us: Mit­subishi Elec­tric ilmaläm­pöpumput 35-kokolu­okkaan asti (esim. MUZ-LN35VGHZ, MUZ-AP35VGH), sekä use­at muut markki­noil­la ole­vat ilmalämpöpumppumallit.