Maalämpö

 

 

Mitsubishi Electric Geodan

Uus­in­ta Mit­subishi Elec­tricin teknolo­giaa hyö­dyn­tävä Geo­dan on eri­tyis­es­ti Pohjo­is­maid­en markki­noi­ta varten suun­nitel­tu maalämpöpumppu.

Geo­dan sopii uuteen taloon tai van­han maaläm­pöpumpun tilalle. Mata­la läm­pöpump­pu mah­tuu mukavasti vaik­ka rin­ta­mami­estalon kellariin.

Paras­ta ener­gialu­okkaa edus­ta­va Geo­dan on ener­giapi­hi maaläm­pöpump­pu, jol­la säästät rahaa ja elinympäristöäsi. Sen hil­jainen käyn­tiääni ja läm­pöti­lan säätö etäo­h­jauk­sel­la tekevät asumis­es­ta miellyttävää.

Geo­dan maaläm­pöpump­pu hyö­dyn­tää Mit­subishi Elec­tricin uus­in­ta teknolo­giaa. Invert­te­ri­o­h­jat­tu maaläm­pöpump­pu sovel­tuu käytet­täväk­si mon­enkokoi­sis­sa saneer­aus- ja uud­isko­hteis­sa, tuot­taen jopa 11 kW:n lämmitystehon.

 

 

Geo­dan on yksinker­tais­es­ti parem­pi maalämpöpumppu!

  • Sopii uuteen taloon, tai van­han maaläm­pöpumpun tilalle
  • Mukau­tu­va läm­pökaivon kontrolli
  • Mod­u­uli­rakenne helpot­taa asennusta
  • Ympäristöys­täväl­lisem­pi kylmäaine R32
  • Paras ener­gialu­ok­ka A+++

 


 


 

Ota yhteyttä!

Soi­ta meille, niin teemme sin­ulle ILMAISEN ener­gialaskel­man eri vai­h­toe­hdoista, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. p. 050 360 3000